دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 212
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 نوید رضائی ده آبادی
19.99 1
2  امیرحسین معصومی 19.69 20
3  شاهین ملازینلی 19.68 21
4  محمدرضا فاضلی 19.66 22
5  محمد حسین پرنده 19.65 23
6  علی هادیان 19.58 26
7  محمدامین عابدین 19.53 29
8  سیدامیرمحمدحسینی 19.43 33
9  عباس قادری مهربانی 19.40 35
10  پوریا رضائی 19.29 40
11  آرمان بحرکاظمی 19.12 48
12  محمدمهدی بختیار 19.10 51
13  علی جعفری جوزم 18.93 58
 
 
     
 
نقشه سایت