دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 414


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امیرحسین کیانی
19.52
 2 مرتضی جمالی
19.13
3
احسان صابریان
18.90
 4 ماهان تاج الدین
18.81
 5 سیدکیارش میرزاغفور
18.42
6
سعید مرادی حقیقی
18.06
 7 امیراصلان مسافری
18.04
 8 افشین استادولی
18

 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 414
 
نقشه سایت