دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 214


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92

رديف
lنام ونام خانوادگي
 كلاس
1
سیاوش تونی فیروزکلا 20
 2 امیررضا ملکی 19.98
3
ابوالفضل منصوری موغاری 19.96
 4 محمدرضا زارعی 19.84
 5 محمدامین میرزائی 19.83
6
شایان افتخارجوادی 19.80
 7 رضا کرمی 19.76
 8 محمدآبادئه 19.75
 9 پارسا یحیایی 19.71
10
امیرعماد صادقی 19.67
 11 امیرحسین وثوقی 19.65
 12 مهران حدادی 19.57
 13 محمداحمدی زاده 19.51
 14 علی زمانی 19.31
 15 بهنام مشاری 19.24
 16 مهدی شیاسی ارانی 19.08
17
پوریا مسلمی 19.08
18
سعید خوب بخت 18.97
19
پرهام درویشی 18.92
20
محمدرضا مسیب 18.71
21
محمدعلی نبی 18.48
22
محمدضا ترکمن 18.43
 23 محمدسالارآملی 18.37
24
محمدامین فرهودی 18.27
25
بهنام نوری 18.07
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 214
 
نقشه سایت