دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازپایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 321
 


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سیدفربد مقدسی موسوی
20
 2 میلاد سمیعی
19.47
3
بهرام امانی
19.22
 4 ستار لاری
19.02
 5 امیرحسین قدمی
18.90
6
سجاد جوزق کار
18.49
 7 حامد تیزکار
18.42
 8 سیدمحمدحسین کیایی
18.35
 9 میثم نعمتی
18.32
10
امیرحسین فضلعلی
18.29
 11 حمیدرضا حیدری
18.03
 12

 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 321
 
 
     
 
نقشه سایت