دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 313امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
سروش احمدی
19.89
 2 پویا شیخ الاسلامی
19.88
3
علیرضا پاییزی
19.79
 4 محمدحسین نصرت جو
19.33
 5 محمدامین منشوری
19.18
6
امیرمهدی محوی
19.02
 7 امیرحسین احمدی
18.98
 8 سهند آهاری
18.94
 9 سیدمهدی میرطاهری
18.76
10
سیدمحمدعلی قربانی
18.74
 11 امیرحسین نجفی
18.54
 12 محمدحسین حاجی قاسم
18.40
 13 محمدرضا شمخانی
18.18
 14 نوید محمدی
18.17
 15 حامد نوابیان
18.17
 16 سجاد جعفر آقایی
18.11
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 313
 
نقشه سایت