دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

HTML


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
پوریا قاسمی
19.98
 2 امیرعلی فرجی پری
19.97
3
محمدحسین پرنده
19.94
 4 حمیدرضا چاوشی
19.91
 5 امیرحسین معصومی
19.91
6
امیرحسین زینلی
19.89
 7 سینا محمدی
19.86
 8 امین شعبانعلی اسیابان
19.80
 9 محمدحسین آقاملایی
19.79
10
محمدجواد شهریاری
19.78
 11 بهنام شهسواری
19.73
 12 محمدابراهیم نیکوکاری
19.67
 13 عباس قادری مهربانی
19.64
 14 علیرضا ابراهیمی
19.60
 15 سیدسبحان اسکند کاظمی
19.51
 16  محمدحسن عزیز گل
19.45
17
 محمدحسام انصاری
19.08
18
 کسری کامیاب
19.05
19
 علی هادیان
19.03
20
 ایمان شهماری الوارسی
18.99

 
تصویر گردان
 
نقشه سایت