دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 212


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92

رديف
lنام ونام خانوادگي
 كلاس
1
امیررضا معصومی حاجی آقا
19.93
 2 امیرحسین رحیمی
19.87
3
کامران آشتیانی زاد
19.84
 4 امیرحسین حسن نژاد
19.74
 5 کیارش حافظی
19.68
6
مهدی داوری آذر
19.67
 7 محمدرضا نباتی
19.65
 8 سبحان دریایی
19.64
 9 امیرمحمد فراهانی
19.64
10
حسین آشفته
19.56
 11 امیرعلی اشکوری
19.30
 12 فواد ادیبی
19.21
 13 آرش بهمدی
19.21
 14 فرحان جباروند جاوید
19.14
 15 بهداد خدادادی
19.12
 16 علیرضا اثنا عشری
19.10
17
امیرمهدی معینی
19.07
18
شایان نوابی
19.07
19
امیرحسین یادگاری
19.04
20
علیرضا خبازی
18.88
21
متین حمیدیان
18.82
22
شهاب الدین قهرمانی
18.72
 23 سید بهراد احمدی
18.65
24
محمدجواد اسلامی
18.61
25
مهدی نظر بیگی
18.51
26
مهیار میرشکاری
18.43
27
علی حیدری
18.40
28
علی شریف زاده
18.40
29
حسین حسنی
18.25
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 212
 
نقشه سایت