دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 213


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92

رديف
lنام ونام خانوادگي
 كلاس
1
مهدی منشوری
19.97
 2 سیدمسیح مدنی
19.96
3
علی سعیدی
19.93
 4 محمدمهدی حجازی زاده
19.81
 5 امیرحسین رضوانی گیل کلایی
19.81
6
عرفان امیدی
19.77
 7 محمد محمدی
19.76
 8 آرش صادق زاده
19.72
 9 مهدی کریمی مولان
19.68
10
محمدرضا تات امینی
19.64
 11 علی جهان بخش
19.57
 12 فرید عباسی
19.51
 13 علیرضا باقری
19.43
 14 محمدمیلاد اکبری
19.32
 15 علی میرمحمدی
19.28
 16 محمدحسین شمسایی زفرقندی
19.26
17
رضا رستمی
19.21
18
علیرضا یوسف نژاد
19.21
19
احمدرضا رمضان زاده
19.04
20
علی ساعی آغیمیونی
19.04
21
علیرضا شفقی
19.02
22
سجاد باباخانی
19.01
 23 امیرحسین جلیلی
19
24
کیوان جعفرطیاری دهاقانی
18.94
25
حمیدجعفری
18.79
26
سیدپرهام پژمان سرشکه
18.56
27
محمدعلی خرم شاهی
18.51
28
هومن ظهیری
18

 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 213
 
نقشه سایت