دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتازپایه دوم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 211


امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92

رديف
lنام ونام خانوادگي
 كلاس
1
پیمان باصفا
20
 2 مهران دودکار حقیقی
19.96
3
مجتبی جمالی
19.95
 4 حمیدرضا ناظمی شادباش
19.94
 5 علیرضا شهامت
19.76
6
سیدحسن کریمان
19.71
 7 مسعود سلطانی نظرلو
19.69
 8 حسین شکیبایی
19.67
 9 محمدحسین عیسی زاده
19.66
10
پویا نگاری
19.63
 11 محمدآخوندی
19.58
 12 سیدمصطفی سید شمیرانی
19.57
 13 امیرمحمد علیین
19.57
 14 مجتبی بحیرایی
19.54
 15 محمدسعید ارمی مطلق ارمکی
19.44
 16 معراج شعبان زاده طاری
19.29
17
هومن نوین تن
19.14
18
امین احمدنیا
19.13
19
آرین جعفری میمندی
19.11
20
علی فتاحی
19
21
میثاق کاظم زاده
18.78
22
سجاد لباف
18.73
 23  امیررضا ایل بگیان تبریزی
18.55
24
 محمدمهدی صوری
18.52
25
 امیرحسین محمدحسن
18.50
26
سهیل زهدی 
18.49
27
 آرش نظری زاده
18.33
28
سیرامیرحسین نبوی جلودار
18.10
29
 حسین محمدی
18.06
 
تصاویردانش آموزان ممتاز کلاس 211
 
نقشه سایت