دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 422

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 محمدرضا نورائی امینی
19.69 1
2  هادی کاظم پور 19.60 2
3  علیرضا آخانی 19.29 3
4  امیرحسین نامی 18.83 8
5  کیارش حافظی 18.80 9
6  امیرعلی ابراهیمی 18.65 10
7  علی محمدرجبی 18.49 12
8  حامد فخاری گلپایگانی 18.23 13
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
نقشه سایت