دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان برتر ورزشی
 

مقام اول مسابقات شنا در سطح مدارس منطقه 8 تهران

 
کسب مقام اول مسابقات شنا در سطح مدارس منطقه 8 تهران
در سال تحصیلی 95-94
 
 
ردیف  نام ونام خانوادگی اعضای تیم شنا
1  پوریا عبدالهی
 
 
نقشه سایت