دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان برتر ورزشی
   
     
 
     
مقام دوم مسابقات اسکیت در سطح مدارس منطقه 8 تهران
 
 
کسب مقام دوم مسابقات اسکیت در سطح مدارس منطقه 8 تهران
در سال تحصیلی 95-94
 
 
ردیف  نام ونام خانوادگی اعضای تیم اسکیت
1  سید سینا کلانتر
2 سید امیر کلانتر
3 کیوان میهن نژاد
4 محمد سینا زین الدین
 
 
     
 
نقشه سایت