دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
   
دانش آموزان برتر ورزشی
   
     
 
  مقام اول مسابقات والیبال در سطح مدارس منطقه 8 تهران
 
کسب مقام اول مسابقات والیبال در سطح مدارس منطقه 8 تهران
در سال تحصیلی 95-94
 
 
ردیف  نام ونام خانوادگی اعضای تیم والیبال
1  علیرضا ابراهیمی
2  پویا جابری
3  محمدرضا قیاسی
4  محمدمهدی قیاسی
5  حمیدرضا رمضانی
6  محمدرضا بیات
7  محمد سوری
8  سجاد دارابیان
9  عباس قادری
10  امیرهمایون حیدری
11  مرتضی کرده
12  امیرحسین صارمی
 
 
 
     
نقشه سایت