دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان برتر ورزشی
 

مقام اول مسابقات والیبال در سطح مدارس منطقه 8 تهران

 
کسب مقام اول مسابقات والیبال در سطح مدارس منطقه 8 تهران
در سال تحصیلی 95-94
 
 
ردیف  نام ونام خانوادگی اعضای تیم والیبال
1  علیرضا ابراهیمی
2  پویا جابری
3  محمدرضا قیاسی
4  محمدمهدی قیاسی
5  حمیدرضا رمضانی
6  محمدرضا بیات
7  محمد سوری
8  سجاد دارابیان
9  عباس قادری
10  امیرهمایون حیدری
11  مرتضی کرده
12  امیرحسین صارمی
 
 
نقشه سایت