دانش آموزان برتر ورزشی
   
     
 
     
مقام دوم مسابقات تنیس روی میز در سطح مدارس منطقه 8 تهران
 
 
کسب مقام دوم مسابقات تنیس روی میز در سطح مدارس منطقه 8 تهران
در سال تحصیلی 95-94
 
 
ردیف  نام ونام خانوادگی اعضای تیم تنیس روی میز
1  شروین رضایی
2 سهیل دادرس
3 امیرحسین معصومی
4 محمدرضا آرانی
5 علی ناجی محله 
 
 
     
 
نقشه سایت