دانش آموزان برتر ورزشی
   
 
 
   
مقام اول مسابقات شطرنج در سطح مدارس منطقه 8 تهران
 
 
کسب مقام اول مسابقات شطرنج در سطح مدارس منطقه 8 تهران
در سال تحصیلی 95-94
 
 
ردیف  نام ونام خانوادگی اعضای تیم شطرنج
1  امیرمحمد سعیدی
2 محمدمهدی به نصر
3  محمدمعین خاقانی
 
 
 
 
نقشه سایت