دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان برتر ورزشی
 

مقام اول مسابقات شطرنج در سطح مدارس منطقه 8 تهران

 
کسب مقام اول مسابقات شطرنج در سطح مدارس منطقه 8 تهران
در سال تحصیلی 95-94
 
 
ردیف  نام ونام خانوادگی اعضای تیم شطرنج
1  امیرمحمد سعیدی
2 محمدمهدی به نصر
3  محمدمعین خاقانی
 
 
نقشه سایت