دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 213

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرمحمد اسدپور
20 1
2  امیرمسعود گلستانه 20 1
3  سجاد مقیسهء 20 1
4  حسین طالعی سبزوار 19.90 10
5  محمدصادق شاهمرادی 19.86 15
6  سهیل مقدس کلیشمی 19.82 18
7  مهیار علاءالدین 19.74 23
8  محسن پور اسدمهربانی 19.72 26
9  سید امیر کلانتر بنادکی 19.65 33
10  علی سیمی 19.57 34
11  امیرفاضل خیرخواه یزدی 19.49 40
12  محمدرضا کاظمی 19.46 43
13  محمدحسین رضوانی فر 19.43 45
14  سید سینا کلانتر بنادکی 19.42 46
15  محمدحسین ولوجردی 19.42 46
16  متین معزپورمقدم 19.36 52
17  علی صبوری 19.11 61
 
 
 
 
رتبه های 1 الی 8
 
رتبه های 9 الی 17
 
نقشه سایت