دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 414

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 سیدمسیح مدنی
19.67 3
2  مهدی منشوری 19.19 9
3  مهدی داوری آذر 19.19 9
4  مهران دودکارحقیقی 19.11 10
5  امیرحسین وثوقی 19 11
6  علی میرمحمدی 19 12
7  علی جهانبخش 18.59 15
8 ابوالفضل منصوری موغاری 18.53 17
9  پارسا آرمان مهر 18.30 20
10  کامران آشتیانی زاد 18.03 26
11  مهدی کریمی مولان 18 28
 
 
تصاویررتبه های 1 الی 6
 
تصاویررتبه های 7 الی 12
 
نقشه سایت