دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 321

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 صادق خاک پور
20 1
2  حسام گودرزی 20 1
3  محمداله دادی 20 1
4  سروش تراز 19.91 6
5  سینا احمدزاده ایراندوست 19.79 8
6  بهنام شهسواری 19.76 9
7  محمد طهماسبی 19.64 12
8  مهرگان مصلحت 19.59 13
9  سیدپرهام شجیعی گهراز 19.58 14
10  محمدحسین عزیز گل 19.51 15
11  علی طاهری آشتیانی 19.49 16
12  محمداسماعیل طاهر طلوع دل 19.26 23
13  رضا صالحی سروک 19.23 24
14  سیدمحمدامین موسوی 19.10 26
15  علیرضا محمودی پندری 19.07 27
 
 
تصاویررتبه های 1 الی 6
 
تصاویررتبه های 8 الی15
 
نقشه سایت