دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 222

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علیرضا نیائی
20 1
2  مهدی خلیلی 20 1
3  حمیدرضا رمضانی ورزقانی 19.94 3
4  محمدامین دانشگر 19.88 6
5  محمدسینا سلیمانی بزچلوئی 19.86 8
6  امیرمحمد رمادان 19.83 13
7  محمد حاجی ملارضائی هدشی 19.83 14
8  آبتین یونسی 19.81 15
9  علی آذریان 19.67 16
10  علی قنبری مزرعه نو 19.53 19
11  علی عظیمی 19.41 24
12  امیرعلی کریمی 19.25 24
 
 
تصاویررتبه های 1 الی 6
 
تصاویررتبه های 7 الی 12
 
نقشه سایت