دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 211

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرحسین عارفی ترک آبادی
19.89 11
2  احمدرضا آئینه 19.88 12
3  محمدحسین صلابت 19.81 19
4  مهدییار زلفی گل 19.77 20
5  محمد سرآبی 19.68 29
6  محمدامین باقری 19.67 31
7  امیرحسین پورتیموری 19.52 36
8  محسن صادقی 19.52 36
9  شروین رضائی 19.50 39
10  سیدعرفان هاشمی 19.40 49
11  سیدامیر غفورزاده 19.11 61
12  سامان سیداحمدی 19.10 63
13  امیرحسین افشارصفت 19.04 64
14  سیاوش رستگاری مقدم 19.04 64
 
 
 
رتبه های 1 الی 7
 
رتبه های  8 الی 14
 
نقشه سایت