دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 311

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 مهیار کرمی
20 1
2  علی جلالی 20 1
3  هادی جوهری 19.77 7
4  پارسا صبا سردرودی 19.71 9
5  محمدحسین پرنده 19.36 19
6  علیرضا سلیمانی مقدم 19.24 22
7  امیرحسین معصومی 19.17 24
8  حامد یزدی 19 30
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت