دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 312

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرعلی نافع
20 3
2  امیرعلی فرجی پری 20 4
3  سپهر معتضدی 19.91 11
4  علی صادق زاده 19.88 14
5  علی هادیان 19.86 15
6  امیرحسین زینلی 19.83 18
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
نقشه سایت