دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
   
     
 
     
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان برتر ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 312
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرعلی نافع
20 3
2  امیرعلی فرجی پری 20 4
3  سپهر معتضدی 19.91 11
4  علی صادق زاده 19.88 14
5  علی هادیان 19.86 15
6  امیرحسین زینلی 19.83 18
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز 
 
 
     
 
نقشه سایت