دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 212

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 سینا خلج
20 1
2  علی عابد 20 1
3  سامان جمشیدی دانا 20 1
4  محمدتکلی 20 1
5  سعید جلالی 19.88 12
6  عرفان زیاد 19.88 12
7  امیرحسین صادقیان 19.75 21
8  محراب ملازم الحسینی 19.75 21
9  سیدعلی میرهادی 19.73 25
10  علیرضا راعی 19.71 27
11  امیرعلی فرخی پور 19.68 29
12  سیدمحمدرضا همائی اردکانی 19.54 35
13  علی امیری 19.49 40
14  محمدرضا سهرابی 19.47 42
15  ایمان قربانی 19.29 55
16  میثم محمدی وندیشی 19.22 57
17  علیرضا تاجیک جمال آباد 19.03 66
18  نوید عابدین مقانکی 19 67
 
 
رتبه های 1 الی 9
 
رتبه های 10 الی 18
 
نقشه سایت