دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 322

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 میلاد رحیمی
20 1
2  سید حسین اصفهانی 20 1
3  محمدحسین آقا ملائی 19.90 7
4  علیرضا کریم خان زند 19.75 10
5  معین امینی 19.65 11
6  محمدباقر کارگر ملک رودی 19.49 16
7  پارسا تابعی 19.42 18
8  رضا آب نیکی 19.41 19
9  سید مصطفی سیدنژاد 19.39 20
10  یوسف کشاورزیان 19.38 21
11  امیرحسین دادآفرین 19.27 22
12  سیدمحمدامین خاتمی 19.21 25
 
 
تصاویررتبه های 1 الی 6
 
تصاویررتبه های 7 الی 12
 
نقشه سایت