دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
   
     
 
     
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان برتر ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 313
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 نوید رضائی ده آبادی
20 1
2  شایان کبیری حاجی کریمی 20 1
3  شاهین ملازینلی 19.91 11
4  محمدرضا آرانی بیدهندی 19.88 14
5  محمدامین عابدین 19.86 15
6  هومن گرشاسبی 19.83 18
7  عباس قادری مهربانی 19.83 18
8  پوریا قاسمی 19.81 21
9  محمدجواد شهریاری 19.67 34
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت