دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 214

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 محمد جمشیدی
20 1
2  محمدعلی گشتاسب میگونی 20 1
3  نوید اکبری 19.85 16
4  علی رضازاده خوئی 19.84 17
5  محمدرضا خسروی 19.74 23
6  میلاد حاجی رستم هندی 19.69 28
7  محمدنیک قدم حجتی 19.66 32
8  امیرحسین احمدی 19.51 38
9  آرمان مفهومی 19.46 43
10  متین صمدبیگی 19.41 48
11  محمدحسین بیگلری 19.40 49
12  مرتضی کامران هجراندوست 19.40 49
13  مسیح رحمانی 19.33 53
14  محمدحسین تنها 19.32 54
15  محمدمعین خاقانی 19.23 56
16  محمدطبسی 19.21 58
 
17  سهیل قیصری 19.15 59
 
18  علی ناجی محله 19.13 60
 
19  محمدرضا کرکه آبادی 18.96 68
 
20  امیرمحمدحشمتی 18.94 69
 
21  امیرعلی زرنگ 18.91 71
 
 
تصاویر رتبه های 1 الی 10 
 
تصاویر رتبه های 11 الی 21
 
نقشه سایت