دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 413

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علی رضائی
19.86 1
2  امیرحسین رحیمی 19.38 7
3  سیدحسن کریمان 19.34 8
4  محمدآخوندی 19.19 9
5  سیاوش تونی فیروزکلا 18.28 21
6  فواد ادیبی 18.26 22
7  محمدحسین شمسایی زفرقندی 18.03 26
8  علی سعیدی 18.01 27
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت