دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 314

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 مسیح نصیری
20 1
2  امیرحسین چاهه 19.90 6
3  امین شعبانعلی اسیابان 19.74 8
4  محمدمجیدی برزکی 19.71 9
5  حمیدرضا چاوشی 19.60 13
6  جواد توکلی 19.51 15
7  محمدرضا فاضلی 19.31 21
8  علیرضا ناصرالمعمار 19.15 25
9  مهدی راه دار 19.04 28
10  آرمان بحر کاظمی 19.01 29
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت