دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
   
     
 
     
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان برتر ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 421
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علیرضا سلوکی
19.25 4
2  سهراب همتی 19.19 5
3  سینا جباری  19.08 6
4  محمدمهدی بخشی 19.01 7
5  محمد جواد فیاض 18.50 11
6  علی ابراهیمی 18.23 13
7  احمدرضا فلاحی 18 14
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
نقشه سایت