دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم 
 
دانش آموزان برتر مسابقات پرورشی
 
دانش آموزان برتر ورزشی
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 411

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیررضا معصومی حاجی آقا
19.59 4
2  امیررضا ملکی 19.51 5
3  محمد محمدی 18.82 13
4  محمدرضا نباتی 18.71 14
5  پارسا یحیایی 18.57 16
6  آرش نظری زاده 18.38 18
7  محمدرضا زارعی 18.05 25
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت