دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1231
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  سید طه افضلی 19.81 1
2
 سیدرضی ال حسینی
19.46 2
3  محمدخصالی 19.41 3
4  علیرضا مهرابی 19.39 4
5  امیدشریفیان 19.15 5
6  علی کرمی 19.07 6
7  امیرمحمدتدین 19.05 7
8  امیرمحمدحصاری 19.05 7
9  علیرضا توکلی 19.03 8
10  مهدی سعیدی 19.03 8
11  علی شیبانی 18.93 9
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت