دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1111
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  دانیال قربانی 19.89 1 3
2
 امیرمهدی اندرز
19.86 2 6
3  محمدامین احمدی نسب 19.72 3 10
4  امیرحسین تیموری 19.72 3 10
5  علی مصطفی زاده 19.67 4 11
6  محمدامین خیری 19.66 5 12
7  محمدحسین بگلری 19.65 6 13
8  عرشیا عبدی 19.47 7 20
9  سینا عنایت  19.44 8 22
10  محسن قادری 19.29 9 29
11  امیرحسین ربیعی 19.20 10 36
12  ماهان کاویان 19.16 11 39
13  امیرمحمدتات حصاری 19.12 12 40
14  پویا پورآتش 19.06 13 43
15  محمدزارعی 19.00 14 46
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت