دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1121
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مبین شاه باز 19.86 1 4
2
 محمدحسین بیرودیان
19.74 2 6
3  آرین بهادران 19.73 3 7
4  علی علی مددی 19.71 4 8
5  امیرحسین اسمعیلی 19.68 5 10
6  محمدعلی ببریان 19.66 6 12
7  رامتین سمیعی 19.66 6 12
8  محمدمهدی صحرائی 19.64 7 14
9  امیرمهدی ابراهیمی 19.63 8 15
10  علیرضا فرزانگان 19.61 9 17
11  علی بوالحسنی 19.58 10 19
12  بابک کشتکار 19.57 11 20
13  محمدپارسا مصلحی 19.55 12 21
14  محمدحسین فخری طاری 19.50 13 23
15  کیارش نقره 19.49 14 24
16  محمدامین باقری خلیلی 19.45 15 25
17  مازیار شیرزاده 19.41 16 26
18  حمیدرضا فاضلی 19.37 17 27
19  محمدامین ملک محمد 19.24 18 31
20  امیرحسین همیشه بهار 19.11 19 33
 
 
  تصاویردانش اموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت