دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1114
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدمتین نیازی  19.91 1 2
2
 پیمان حیدری
19.89 2 3
3  علیرضا یعقوبی 19.76 3 8
4  نوید تندس 19.74 4 9
5  جلال الدین علی بخشی 19.74 4 9
6  محمدمهدی تهامی 19.63 5 15
7  محمدمهدی ترابی 19.45 6 21
8  عطا خشت پز  19.36 7 24
9  امین بادیه نشین 19.30 8 28
10  امیرمحمد بلوری  19.30 8 28
11  امیررضا یعقوبی 19.28 9 30
12  علی جعفری نژاد 19.24 10 32
13  علی گائینی 19.23 11 33
14  سهیل گودرزوند 19.22 12 34
15  محمدامین عرب شاهان 19.20 13 36
16  پدرام کیمیائی 19.19 14 37
17  امیرمهدی بندگی 19.12 15 40
18  مصطفی تقی پور 19.07 16 42
19  سید پارسا قاضی 19.04 17 45
20  محمد مرادی 18.93 18 48
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت