دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1012
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  هومن میرنوری 19.79 1 5
2
 مهدی عقیلی
19.70 2 7
3   علی اکبر نوری 19.62 3 10
4  علی حسین آبادی 19.54 4 13
5  مهرداد فراهانی 19.43 5 16
6  یونس کریمی 19.39 6 17
7  فاضل جوان زاده 19.29 7 18
8  محمدپارسا ارجمندی 19.23 8 23
9  امیررضا جعفری 19.23 8 23
10  ایلیا آقارضی 19.18 9 25
11  امیرحسین اعتضادی 19.17 10 26
12  احسان عابدینی 19.17 10 26
13  علی صفرآبادی 19.10 11 30
14  آرش قربانی 19.04 12 34
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت