دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1213
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  فریدالدین علومی 19.73 1 5
2
 محمدسینا سعیدی فر
19.55 2 13
3  معین میرزائی 19.53 3 14
4  سیدعلیرضا سقائیان 19.49 4 15
5  امیرحسین نوروزی 19.40 5 18
6  امین محمد مراید 19.35 6 19
7  آرش حسین آبادی 19.32 7 21
8  سیدامیرحسین حسینی 19.24 8 23
9  امیرمهدی رضا پور 19.24 8 23
10  محمدامین فرجی 19.22 9 25
11  روزبه زرنوشه 19.18 10 27
12  سینا اسماعیلی 19.12 11 30
13  علی نعنائی 19.10 12 31
14  آرش آذریان 19.04 13 33
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت