دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1122
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  شهاب کامیار 20 1 1
2
 رامین نوری
19.98 2 2
3  سیدمحمدحسین حسینی 19.92 3 3
4  علی میرزاآقائی 19.92 3 3
5  علی فارسیجانی 19.79 4 5
6  امیرحسین والامرام 19.70 5 9
7  محمدسینا رضائی 19.68 6 10
8  امیرمحمد درخشان بقا 19.67 7 11
9  امیرمسعود توسلی 19.65 8 13
10  محمدرضا آلیا 19.62 9 16
11  یونس رحیمی 19.59 10 18
12  کیارش شاکری 19.58 11 19
13  امیرحسین نیک مند 19.51 12 22
14  سینا زابلی 19.37 13 27
15  عرشیا قنبریان 19.37 13 27
16  عرفان بیات 19.36 14 28
17  متین شاهانی 19.35 15 29
18  آریو پورمیرزا 19.34 16 30
19  حسین جعفری 19.24 17 31
20  امیررضا رضائی پور 19.12 18 32
21  محمدرضا نعمتی فر 19.07 19 34
22  محمدامین زرمان مقدم 19.05 20 35
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت