دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1211
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سروش علیزاده 19.87 1 1
2
 فردین عباسی
19.80 2 3
3  امیرعلی خادمی 19.62 3 9
4  ایلیا جنگرودی 19.56 4 12
5  محمدابراهیم رحیمی 19.43 5 16
6  پدرام یعقوبی آذری 19.33 6 20
7  علیرضا اینالو 19.30 7 22
8  امیر محمد آدینه 19.15 8 28
9  امیرمهدی پرویزی 19.10 9 31
10  میثم نوروزپور 19.05 10 32
11  پویا یعقوبی آذری 19.04 11 33
12  مهرداد خاکباز 19.01 12 35
13  محمدحسین حق دائی 19.00 13 37
 
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت