دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1214 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  پوریا زارعیان 19.85 1 2
2
 سیدپارسا حسینی پور
19.76 2 4
3  سیدمحمدمهدی نقیبی 19.72 3 6
4  سپهروکیلی 19.60 4 10
5  مازیار شیدائی آشتیانی 19.57 5 11
6  امیرحسین مولوی دوست 19.57 5 11
7  مجتبی باقری 19.55 6 13
8  کسری محمدی 19.43 7 16
9  محمدعلی تیموری 19.41 8 17
10  پارسا مرتضائی فرد 19.24 9 23
11  سجاد سجودی 19.23 10 24
12  علی امینی دهقی 19.20 11 26
13  سیاوش ملک حسینی 19.10 12 31
14  محمدطاها بداغی 19.02 13 34
15  شنتیا عزیزیان 19.01 14 35
16  سیدرسول میرشفیعی 18.91 15 39
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت