دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1014
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمهدی ملابابائی 19.87 1 3
2
 امیرپارسا الیاسی
19.81 2 4
3  احسان حدائق 19.79 3 5
4  امیرحسین هراتی 19.62 4 10
5  مهیار افتخاری زاده 19.54 5 13
6  محمدمهدی سرابی 19.48 6 15
7  علی بختیاریان 19.43 7 16
8  علی رحیمی 19.29 8 18
9  محمدحسین خاکپور 19.28 9 19
10  محمدمعین گودرزی 19.28 9 19
11  علی حافظی 19.27 10 20
12  حسین رهبر  19.26 11 21
13  ابوالفضل جعفری زاده 19.19 12 24
14  سیدنیما فاضلی 19.16 13 27
15  سیدمحمدرضا هاشمی 19.16 13 27
16  ماهان عبدلی 19.14 14 28
17  سپهر زالی 19.11 15 29
18  امیرحسین پیرحیاطی 19.06 16 32
19  محمدمهدی زلفی گل 18.94 17 36
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت