دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1022
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمحمدفلاح حسینی 19.86 1 2
2
 امیرمهدی رشیدی
19.67 2 5
3  علی زین الدینی 19.66 3 6
4  علی لشکری 19.60 4 8
5  آرش شکیبا فرید 19.56 5 9
6  رامین رجبی 19.49 6 12
7  سامان علیزاده 19.48 7 13
8  امیرمهدی کوشکی 19.48 7 13
9  علیرضا همتی 19.48 7 13
10  مهدی آشوری 19.46 8 14
11  سیدمحمدصادق اسدالهی 19.45 9 15
12  امیرعلی شاهوردی 19.42 10 16
13  امیرحسین زنگنه 19.41 11 17
14  امیرحسین اکبری 19.40 12 18
15  سیدمحمدرضا دوشابچی 19.08 13 22
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت