دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1013
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین شهیدی 19.93 1 1
2
 علی  ثاقب
19.69 2 8
3  محمدایمان باغ حماطی 19.62 3 10
4  محمدرضا عبدلی 19.60 4 11
5  کیوان محبی 19.58 5 12
6  علی بخشی 19.54 6 13
7  عرفان گودرزی 19.49 7 14
8  سیدامیرحسین طباطبائی 19.39 8 17
9  محمد امین اسماعیلی 19.26 9 21
10  کیارش کاظمی 19.25 10 22
11  امیررضا فرهادی 19.17 11 26
12  محمدهادی پیروزفر 19.16 12 27
13  ایلیا یحیائی 19.08 13 31
14  امیرحسین کرمانی 19.05 14 33
15  محمدرضا اقبالی 19.00 15 35
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت