دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1221
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی خالقی طرقی 19.77 1 3
2
 عرفان جدیدی
19.69 2 4
3  دانیال شیخ 19.65 3 5
4  پارسا جعفری 19.51 4 7
5  اشکان مردمی 19.45 5 9
6  علیرضا باقری 19.43 6 10
7  محمدامین طاهرکرد 19.39 7 11
8  طه فتح اللهی 19.38 8 12
9  مسعود اسفندیار 19.31 9 15
10  سینا مقیمی  19.31 9 15
11  محمدسینا چوپان 19.26 10 17
12  بهداد رعدی 19.22 11 18
13  امیرحمزه پروینی 19.20 12 19
14  رضا محمدیان 19.18 13 20
15  محمدمعین اورعی 18.94 14 24
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت