دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان کلاس 1131
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  مهدی مهاجر کابلی 20 1
2
 مهدی بنائی قهرودی
19.81 2
3  امیررضا ذاکری 19.74 3
4  محمددانیال شعبانی پور 19.55 4
5  مبین سامنی 19.43 5
6  محمد منصوری 19.28 6
7  پرهام مهدویانی 19.14 7
8  محمد مرجانی 19.00 8
9  آرمان علی پناهی 18.97 9
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت