دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1222
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  ارشیا امیری نژاد 19.82 1 1
2
 آرش تهمتن
19.79 2 2
3  محمد   علی عسکری 19.65 3 5
4  شایان احمدزاده 19.52 4 6
5  سیدیوسف دیواندری 19.52 4 6
6  علی زلفی گل 19.46 5 8
7  امیرعباس واعظ صالحی 19.46 5 8
8  شهاب طاهری تهرانی 19.45 6 9
9  مهران ملارفیع 19.37 7 13
10  امیرمحمدحسومی 19.34 8 14
11  حسین عبدی هجراندوست 19.30 9 16
12  دانیال رضائی 19.16 10 21
13  امیرمحمد فروتن 19.06 11 22
14  علیرضا سلیمانی فر 19.01 12 23
15  محمدحسین بهرامی 18.94 13 24
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت