دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1112
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدرضوانی 19.91 1 2
2
 ایمان سلوکی
19.88 2 4
3  آرمان میراقاسی خانی 19.87 3 5
4  حسین خادم المله 19.76 4 8
5  مهدی رفیعی 19.74 5 9
6  مرتضی وحدانی 19.59 6 17
7  محمدرضا بیگی 19.54 7 18
8  سیدمهدی تولیت 19.32 8 26
9  نیما علیشاهی 19.31 9 27
10  محمدحسین اکثیری 19.30 10 28
11  امیرعلی پیروی طالبی  19.26 11 31
12  کیان احمدی فرهنگی 19.22 12 34
13  نیما زهتاب 19.21 13 35
14  امیرحسین پازکی نژاد 19.18 14 38
15  احمدرضا فاطمی 19.08 15 41
16  ایمان منصوری 19.00 16 47
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت