دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1011
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدسبحان سخائی 19.92 1 2
2
 محمدآذر نژاد
19.71 2 6
3  سیدسبحان ارشی 19.65 3 9
4  احسان حیدرپور 19.27 4 20
5  سیدمانی سجادی 19.27 4 20
6  عرشیا عمومیرزا 19.11 5 29
7  امیرمحمدعلیان نژاد 19.08 6 31
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت