دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1212 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین کاظم طرقی 19.76 1 4
2
 ارشیا سلطان محمدی
19.70 2 7
3  محمدامین مرتضائی 19.64 3 8
4  علیرضا محمدی 19.62 4 9
5  امیرحسین قماشی 19.60 5 10
6  رضا خاقانی 19.53 6 14
7  امیرحسین قیصربیگی 19.43 7 16
8  مهدی محمدی مایانی 19.43 7 16
9  امیرحسین نیک روش 19.13 8 29
10  امیرحسین خاوری  19.02 9 34
11  رادمهر اکبرحصارکی 19.00 10 36
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت