دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1113
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی شکوهی طرقی 19.95 1 1
2
 آرین کردزاده کرمانی
19.77 2 7
3  مهدی مالی 19.76 3 8
4  معین عموعباس 19.66 4 12
5  سیدعلیرضا احمدیان 19.64 5 14
6  محمدطاها رضائی 19.62 6 16
7  امیرحسین بهزادی وفا  19.53 7 19
8  محمدحسین عزیزی 19.53 7 19
9  سیدمسعود سیدی ثانی 19.45 8 21
10  محمدزعفرانی فر 19.41 9 23
11  امیرحسین صفائی زاده  19.41 9 23
12  علی پورپژوهش 19.34 10 25
13  محمدرضا عزیزی 19.32 11 26
14  امیرمهدی ملکی 19.24 12 32
15  شاهین امانی 19.08 13 41
16  نریمان کروبی 19.06 14 43
17  امیرمحمد بیاتی 19.05 15 44
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت