دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1021
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی رضا رحمتی 19.92 1 1
2
 امیرحسین شاه محمدی
19.92 1 1
3  مهدی اسماعیل زاده 19.86 2 2
4  آریا دست پاک 19.85 3 3
5  محمدمهدی کثیری 19.74 4 4
6  بهزاد باقری 19.63 5 7
7  سینا چگنی 19.56 6 9
8  امیرابوالفضل ولی زاده 19.56 6 9
9  ایلیا یعقوبی 19.53 7 10
10  حسین خوش انصاف 19.51 8 11
11  امیرحسین ابوئی  19.49 9 12
12  محمدجواد غلامی 19.39 10 19
13  علیرضا امرزمان 19.31 11 20
14  حسین نظری 19.14 12 21
15  علیرضا کمالی شاه میری 19.05 13 23
16  محمدمهدی روشنی 19.02 14 24
17  ایمان حسینی 19.00 15 25
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت